Dijital Tasarım

Djital Tasarım Hizmetleri

Günümüzde yaptığımız birçok aktivite dijital ortama uyarlanmıştır. Buna elbette tasarım da dahildir. Bu sebeple, güncel olup dijital tasarıma dair farklı bileşenler hakkında fikir sahibi olmak, bu alanda vizyon kazanmanızı sağlayacaktır.

Dijital Tasarım Nedir?

Dijital tasarım, ulaşılabilecek herkese bilgi, ürün veya hizmet sunmak için dijital bir arayüz kullanan her türlü görsel iletişim ürününü ve içeriğini kapsayan bir şemsiye terimdir.

Dijital tasarımın odaklandığı temel tasarım ilkesi hareket, başka bir deyişle de etkileşimdir. Tüm dijital tasarımlar interaktif sayfalar, modellemeler veya animasyonlar gibi hareketli elementleri içermelidir. Tasarım, interaktif içeriği geliştirmek için ses efektleri veya ses parçaları da içerebilir. Üretilen görsel ve işitsel tasarım, kullanıcının önüne bir telefon ekranı, bilgisayar ekranı veya gösterge paneli aracılığıyla düşmeye programlandığı sürece dijital tasarım olarak kabul edilir. 

Dijital tasarım inşası, “sürükle ve bırak” işlevine dayalı olabilir veya daha gelişmiş yapıda olup bir tür kodlama gerektirebilir. Bu kodlama işlemine “geliştirme” denir. Dijital tasarımcılar, önceden kodlanmış bir demoyu işlevsel bir dijital tasarıma dönüştürmek üzere geliştirirler. İşlevlerine göre dijital tasarımlar, kullanıcı arayüzü (UI/UX), web sayfası, sanal reklam veya grafik/infografik gibi çeşitli alanlarda farklılaşabilir. 

Her disiplinin en iyi uygulamalarına rehberlik eden bir dizi temel kuralı vardır. Uzmanlaşmak ve deneyim kazanmak için tasarım pratiğinin altında yatan temel kavramları en baştan öğrenmek faydalı olacaktır. 

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign